Informace pro občany jiného členského státu EU - služba na evidenci obyvatel

Informace pro občany jiného členského státu Evropské unie, kteří projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky.

Občan jiného členského státu Evropské unie, který není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá na obecním úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území ČR, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

Vzhledem k tomu, že 40. den přede dnem voleb přichází na neděli dne 14.04.2019, je tento den zajištěna služba v době od 08:00 do 16:00 hodin, a to v budově Městského úřadu Varnsdorf, ulice T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf, evidence obyvatel, 1. poschodí, číslo dveří 31, tel.: 417 545 214.

Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud občan jiného členského státu Evropské unie požádal o zápis již v minulých volbách do Evropského parlamentu, nemusí činit žádný úkon.