Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dne 2. května 2017 vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil jejich konání na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.