Povolení k nakládání s vodami

Název životní situace

Povolení k nakládání s vodami

Základní informace k životní situaci

Povolení k nakládání s vodami - odběr podzemních vod (např. ze studní), vypouštění odpadních vod ( z ČOV do vodního toku a podobně)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavitel, případně zmocněnec, majitel nebo uživatel vodního díla

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Konzultací na OŽP, podáním žádosti

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Ilona Šimonková, kancelář č. 8

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Dle přílohy formulářů žádostí

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Na MěÚ OŽP - č.dveří 8 nebo na webových stránkách města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,dle sazebníku poplatků, ( od 100 - 3.000)

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

60 dnů, ve zvlášť složitých případech do tří měsíců

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 76 , který mění zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Prováděcí vyhlášky k zákonům

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V přestupkovém řízení u fyzické osoby až do 50 000 Kč, u podnikajících či právnických osob až do 10 000 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024 (30.06.2024)

Popis byl naposledy aktualizován

11.04.2024