Registr vozidel

Foto - portrét

Berta Doušová

registr vozidel
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 212
Foto - portrét

Bc. Jarmila Jägermanová

vedoucí oddělení přestupků a dopravních činností
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 227
Název životní situace

Registr silničních vozidel

Základní informace k životní situaci
 • Vede registr silničních vozidel,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru,
 • přiděluje silničním motorovým a přípojným vozidlům registrační značky, registrační značky na přání, vydává osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz motorového nebo přípojného vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení vozidla z provozu a zapíše zánik vozidla, povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel, schvaluje technickou způsobilost.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou je vlastník vozidla nebo osoba pověřená vlastníkem na základě ověřené plné moci k danému úkonu.

Oprávněnou osobou právnického subjektu je statutární zástupce nebo jednatel, nebo osoba pověřená statutárním zástupcem nebo jednatelem na základě ověřené plné moci k danému úkonu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Osobní účast na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, T.G. Masaryka 1838, patro č. 1, č. dveří 22.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním příslušné žádosti k danému úkonu na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, T.G. Masaryka 1838, patro č. 1, č. dveří 22.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, T.G. Masaryka 1838, patro č. 1, č. dveří 22.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, T.G. Masaryka 1838, patro č. 1, č. dveří 22, Bc. Jarmila Jägermanová, DiS., Berta Doušová – tel. 417 545 212.

Úřední hodiny:

Pondělí, středa 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:30
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8:00 - 14:30

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla a dále doklady potřebné k dané požadované změně vozidla (např. evidenční kontrolu, zelenou kartu pojištění odpovědnosti, typový list tažného zařízení atd.).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.
 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.
 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.
 • Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu.
 • Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.
 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz. 
 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.
 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Tyto formuláře jsou k dispozici na Městském úřadu Varnsdorf, odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, T.G. Masaryka 1838, patro č. 1, č. dveří 22 nebo v elektronické podobě na stránkách Města Varnsdorf.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Registrace vozidel:

Motocykl do 50 cm   300,- Kč
Motocykl nad 50 cm   500,- Kč
Osobní automobil, nákladní, bus a traktor   800,- Kč
Přípojné vozidlo do 750 kg   500,- Kč
Přípojné vozidlo nad 750 kg   700,- Kč
Vyřazení vozidla   200,- Kč
Ukončení vyřazení vozidla   50,- Kč
Výměna 1 registrační značky (jedné tabulky)   200,- Kč
Zápis změny do TP a do registru vozidel   50,- Kč
Duplikát TP, ORV   100,- Kč
Registrační značka na přání (jedna tabulka)   5 000,- Kč
Rezervace registrační značky na přání   500,- Kč
Vydání třetí registrační značky na nosič kol   600,- Kč

 

Správní poplatky je možno platit v hotovosti nebo platební kartou na Odboru správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta k vyřízení žádosti je do 30 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti
 • Zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení nebo oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Varnsdorf, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V případě nedodržení povinností se postupuje dle ustanovení § 83 a 83a  zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení přestupků a dopravních činností, Bc. Jarmila Jägermanová, DiS., Berta Doušová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021