Získání loveckého lístku

Název životní situace

Získání loveckého lístku

Základní informace k životní situaci

Jeden z dokladů nutný pro výkon práva myslivosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba starší 16 let, způsobilá k právním úkonům, která složila zkoušku z myslivosti, je bezúhonná a má předepsané pojištění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Žádá se v místě trvalého bydliště (u cizinců v místě, kde se zdržují).

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o vydání loveckého lístku.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Klára Hrabalová, kancelář č. 8

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, výpis z rejstříku trestů, pojištění proti škodám, doklad o kvalifikaci (vysvědčení, index nebo osvědčení).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o vydání loveckého lístku je k dispozici na Odboru životního prostředí MěÚ.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Poplatek je závislý na době platnosti loveckého lístku (30,- Kč jednodenní až 1000,- Kč na neurčito), hradí se na pokladně.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Většinou okamžitě (má-li žadatel s sebou všechny náležitosti).

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění a prováděcí vyhlášky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje učiněné podáním na MěÚ Varnsdorf, Odbor životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Lov bez platného lístku je klasifikován jako trestný čin pytláctví, řeší policie ČR.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

OŽP - Ing. Přemysl Brzák, tel.: 417 545 150, e-mail: premysl.brzak@varnsdorf.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

Popis byl naposledy aktualizován

11.04.2024