Pronájem nebytových prostor

Foto - portrét

Ing. Klára Secká

územní rozvoj, občanská vybavenost
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 182
Název životní situace

Pronájem nebytových prostor

Základní informace k životní situaci

O pronájmech nebytových prostor rozhodují orgány města Varnsdorf v pořadí komise správy majetku a výstavby (doporučení), Rada města Varnsdorf (rozhoduje o pronájmu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která je občanem ČR a má na jejím území povolen trvalý pobyt; nebo právnická osoba se sídlem v tuzemsku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Písemná žádost o projednání v Radě města Varnsdorf.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o pronájem nebytového prostoru s uvedením účelu nájmu do podatelny MěÚ Varnsdorf.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI (Ing. Klára Hájková); v úřední dny tj. v pondělí nebo středa od 8:00 hod. - 17:00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formulář není předepsán.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku za podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny, závisí na úplnosti předložených dokladů a plánu zasedání příslušných orgánů města.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Neuplatňují se.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Uplatnění smluvních pokut (pokud přichází v úvahu).

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf, OSMI: Ing. Klára Hájková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.1.2007

Popis byl naposledy aktualizován

2.7.2014