Pronájem a prodej pozemků

Foto - portrét

Miroslava Kinčlová

pozemky – pronájmy, prodej
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 187
Název životní situace

Pronájem a prodej pozemků

Základní informace k životní situaci

O pronájmech nebo prodejích pozemků rozhodují orgány města Varnsdorf v pořadí Komise správy majetku a výstavby (poradní orgán rady města), Rada města Varnsdorf (rozhoduje o pronájmu) a Zastupitelstvo města Varnsdorf (rozhoduje o prodeji).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která je občanem ČR a má na jejím území povolen trvalý pobyt; nebo právnická osoba se sídlem v tuzemsku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Osobní konzultace o tom, kde se pozemek nachází a za jakým účelem žádat.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o pronájem nebo o prodej pozemku do podatelny MěÚ Varnsdorf.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy/prodeje pozemků.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy/prodeje pozemků (Miroslava Kinčlová); v úřední dny tj. v pondělí nebo středa od 8:00 hod. - 17:00 hod. nebo po telefonické domluvě mimo úřední dny/hodiny tel: 417 545 187

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

občanský průkaz

výpis z obchodního rejstříku

živnostenský list

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o pronájem a prodej pozemku je k dispozici na MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy pozemků.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku za podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Dle časového plánu zasedání orgánů města a složitostí kauzy (obvykle do 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Neuplatňují se.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V úvahu přicházející smluvní pokuty.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf, OSMI: Miroslava Kinčlová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.1.2007

Popis byl naposledy aktualizován

16.01.2017