Losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

V souladu s ustanoveními zákona č. 491/2001 Sb. o volbách zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, provede podle ust. § 12 odst. 1 písm. c) pověřený obecní úřad (registrační úřad) ve Varnsdorfu losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležících do jeho územního obvodu:

v pondělí 20.08.2018 od 08:00 hod., v budově Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, v kanceláři tajemníka MěÚ, I. patro, dveře č. 1

Losování se týká obecních úřadů:

  • Dolní Podluží
  • Horní Podluží
  • Chřibská
  • Jiřetín pod Jedlovou
  • Rybniště
  • Varnsdorf

Losování se mohou zúčastnit zmocněnci volebních stran a zástupce médií. Oznámení má pouze informativní charakter.