Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

Starosta města Ing. Stanislav Horáček dle § 14c, odst. 1, písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Místo konání           Studentské centrum Střelnice, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf

Doba konání           27. září 2017 od 16:00 hodin

Komise dostanou informace k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, následně složí slib členů okrskových volebních komisí a proběhne losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí.