Prezentace investičních a ostatních projektů z dotací

rok dotační program název akce

celkové náklady v tis. Kč    

dotace v tis. Kč
2018 Havarijní program Ministerstva kultury ČR Oprava kleneb evangelického kostela ve Varnsdorfu 804 300
2018 Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko 2014-2020 1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-Großschönau-Seifhennersdorf 5.825,20€ 4.951,42€
2017 Fond Ústeckého kraje Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu-obnova oken 1 500 500
2017 Operační program Životní prostředí Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu 11 269 9 015
2017 MZE - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I a II 5 780 3 858
2017 Ministerstvo vnitra ČR (Generální ředitelství HZS ČR) + Ústecký kraj Oprava společné stanice JSDH a HZS 1 500 1250
2017 Fond Ústeckého kraje Lední školička bruslení 2017 80 50
2017 Operační program Životní prostředí Zateplení polikliniky Varnsdorf (Lesní 3012, 3013, 3063) 4835 1 934
2017 Operační program Životní prostředí Zateplení ubytovny u sportovní haly 2 633 1 053
2017 Operační program Životní prostředí Protipovodňová opatření města Varnsdorf 11 653 8 157
2017 Operační program Zaměstnanost Varnsdorf - efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu 3 884 3 689
2017 Integrovaný regionální operační program Územní plán města Varnsdorf 744 669
2016 Operační program Životní prostředí Domácí kompostování na území města Varnsdorf 2 235 1 899
2016 Operační program Životní prostředí Systém podzemních kontejnerů na území města Varnsdorf 2 343

1 991

2016 Integrovaný regionální operační program Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu 45 447 40 930  
2016 Operační program Zaměstnanost Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu 6 664 6 330
2015 Integrovaný operační program Konsolidace IT a nové služby TC ORP