Prezentace investičních a ostatních projektů z dotací

rok dotační program název akce

celkové náklady v tis. Kč    

dotace v tis. Kč
2023 Operační program Zaměstnanost plus Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III    
2022 Nová zelená úsporám Zateplení objektu BD č.p. 3023 14 942 4 625
2020 Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 Svět, kde si sousedé pomáhají / Die Welt, in der sich Nachbarn helfen    
2019 MMR ČR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách Demolice objektu č. p. 3147, ul. Západní ve Varnsdorfu 5 423 2 833
2018 Integrovaný regionální operační program Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf 55 000 49 500
2018 Operační program Životní prostředí Sběrný dvůr města Varnsdorf 34 721 29 513
2018 Integrovaný regionální operační program Zateplení bytových domů č.p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu 26 652 8 395
2018 Integrovaný regionální operační program Sociální bydlení - Žitavská, Varnsdorf 8 823 7 941
2018 Integrovaný regionální operační program Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf 65 934 59 341
2018 Operační program Zaměstnanost Projekt Bárka 6 386 6 067
2018 Operační program Zaměstnanost Projekt Cesta k domovu 5 201 4 941
2018 Integrovaný regionální operační program Zateplení bytového domu č. p. 2290 ve Varnsdorfu 2 433 766
2018 MMR ČR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018 Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu 2 131 1 663
2018 Fond Ústeckého kraje Záchrana evangelického kostela ve Varnsdorfu II 978 500
2018 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje Oprava fasády kulturní památky č.p. 512 ve Varnsdorfu 535 374
2018 Havarijní program Ministerstva kultury ČR Oprava kleneb evangelického kostela ve Varnsdorfu 804 300
2018 Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko 2014-2020 1. ročník Sousedského plesu měst Varnsdorf-Großschönau-Seifhennersdorf 5.825,20€ 4.951,42€
2017 Fond Ústeckého kraje Záchrana evangelického. kostela ve Varnsdorfu-obnova oken 1 500 500
2017 Operační program Životní prostředí Výměna technologie chlazení na ZS ve Varnsdorfu 11 269 9 015
2017 MZE - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží Revitalizace a odbahnění soustavy rybníků Gerhus I a II 5 780 3 858
2017 Ministerstvo vnitra ČR (Generální ředitelství HZS ČR) + Ústecký kraj Oprava společné stanice JSDH a HZS 1 500 1 250
2017 Fond Ústeckého kraje Lední školička bruslení 2017 80 50
2017 Operační program Životní prostředí Zateplení polikliniky Varnsdorf (Lesní 3012, 3013, 3063) 4835 1 934
2017 Operační program Životní prostředí Zateplení ubytovny u sportovní haly 2 633 1 053
2017 Operační program Životní prostředí Protipovodňová opatření města Varnsdorf 11 653 8 157
2017 Operační program Zaměstnanost Varnsdorf - efektivní veřejnou správou ke konkurenceschopnosti regionu 3 884 3 689
2017 Integrovaný regionální operační program Územní plán města Varnsdorf 744 669
2016 Operační program Životní prostředí Domácí kompostování na území města Varnsdorf 2 235 1 899
2016 Operační program Životní prostředí Systém podzemních kontejnerů na území města Varnsdorf 2 343

1 991

2016 Integrovaný regionální operační program Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu 45 447 40 930  
2016 Operační program Zaměstnanost Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu 6 664 6 330
2015 Integrovaný operační program Konsolidace IT a nové služby TC ORP