Centrum sociálních služeb a ubytovna č. p. 2470 Varnsdorf

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008939
Stav projektu: projekt ve fyzické realizaci

Popis projektu: Realizace projektu přinese zlepšení sociální infrastruktury. Dále také umožní zvýšení kvality a rozvoj sociálních služeb v území. Sekundárně projekt bude mít za důsledek zlepšení sociální situace v regionu obecně.

Celkové způsobilé náklady projektu: 55 000 000,00 Kč
Dotace: 49 500 000,00 Kč
Vlastní financování: 5 500 000,00 Kč

Datum zahájení projektu:  01. 04. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

Cíle projektu: Cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury přispět k procesu snižování nerovností v sociálně vyloučených lokalitách a k podpoře sociálního začleňování. Realizace investice umožní výrazné zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k lepšímu sociálnímu zázemí.