EKO servis Varnsdorf a.s.

Společnost EKO servis Varnsdorf a.s. vznikla jako společný podnik města Varnsdorf a Marius Pedersen a.s. s cílem poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady pro město Varnsdorf a okolní obce. Své služby začala realizovat od 1.1.2002.

Cílem společnosti je poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství pro města, obce, firmy a drobné podnikatele ve šluknovském výběžku a okolí.

Společnost zde navazuje na poskytování komunálních služeb mateřskou společností Marius Pedersen a.s. se sídlem v Hradci Králové, která poskytuje své služby ve všech okresech České republiky a je největší společností na území České republiky.

Své služby realizuje společnost EKO servis Varnsdorf a.s. z pronajatého areálu Technických služeb Varnsdorf s.r.o., Svatopluka Čecha 1277 ve Varnsdorfu jak pro zákazníky z komunální, tak z průmyslové sféry.

Základní členění jednotlivých činností lze charakterizovat následovně:

  • Sběr, svoz a následné odstranění směsného komunálního odpadu od občanů, firem a vlastníků nemovitostí.
  • Separovaný sběr využitelných složek komunálního odpadu. Sběr je realizován technikou určenou pro svoz směsného komunálního odpadu takzvaný kontejnerový sběr nebo pytlový svoz separovaných odpadů.
  • Pronájem, přistavování a odvozy velkoobjemových kontejnerů.
  • Zajištění, odstranění průmyslových a nebezpečných odpadů, včetně poradenství a vedení evidence pro zákazníky, provozování sběrného dvora a skladu nebezpečných odpadů.
  • Místo zpětného odběru elektrozařízení
  • Údržba veřejné zeleně

Informace o sběrovém dvoře

Podrobnější informace, otvírací dobu a kontakty naleznete ZDE