Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

Hasiči tísňové volání (EMERGENCY CALL)    150

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Územní odbor Děčín, stanice Varnsdorf, Husova 552, tel. 412 372 150, 412 372 222

Sbor dobrovolných hasičů města Varnsdorfu, založen 1863
Husova 552, tel. č. 412 372 221, e-mail: hasici@varnsdorf.cz 

http://hasici.varnsdorf.cz

Sbory dobrovolných hasičů vznikaly v našem regionu jako německé hasičsko-tělovýchovné spolky v tehdejším Rakousku-Uhersku, později se jednalo o německé dobrovolné sbory na Českém území. Historie hasičství zde má velkou tradici. Nejstarší sbor ve Šluknovském výběžku byl založen v roce 1858 v Rumburku, jako druhý byl založen v roce 1863 sbor ve Varnsdorfu, historicky se jedná o pátý nejstarší dobrovolný sbor na Českém území (pomineme-li Pražský od počátku profesionální sbor), a to je tradice, na kterou lze s hrdostí navazovat a v ní pokračovat.

Důležitou novodobou etapou vývoje bylo v roce 1971 založení profesionální jednotky. V současné době slouží na stanici ve Varnsdorfu každý den v nepřetržité službě jedno družstvo se zaručeným výjezdem do 2 minut, jednotka SDH typu JPO III je připravena k výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu. .

Hlavní činnosti jednotek PO (požární ochrany):

  • výjezdy k požárům
  • zásahy u dopravních nehod
  • zásahy při živelných pohromách (povodeň, záplava, déšť, sníh, námraza, větrná smršť, sesuv půdy)
  • zásahy na úniky nebezpečných látek (plyny, kapaliny, ropné produkty, pevné látky)
  • zásahy při technických haváriích (technická a technologická pomoc)
  • zásahy při radiačních událostech a nehodách
  • zásahy při ostatních mimořádných událostech

V rámci IZS (Integrovaný záchranný systém) jednotky spolupracují se zdravotníky, Policií ČR, Městskou policií, Armádou ČR a dalšími organizacemi a právnickými subjekty.

Od roku 2003 je možné v rámci vstupu do Evropské unie používat jednotné tísňové volání 112!