Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf

V závorce jsou uvedeny termíny pro předložení materiálů na zasedání Rady města Varnsdorf nebo Zastupitelstva města Varnsdorf v jednom vyhotovení na sekretariát starosty k provedení kontroly materiálů tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf a to do 13:00 hodin daného dne.

 

Rada města Varnsdorf

(od 13:00 hod.)

Zastupitelstvo města Varnsdorf

(od 15:00 hod.)

I. pololetí 2019  

čtvrtek 10.01. (do pátku 04.01.)
čtvrtek 24.01. (do čtvrtka 18.01.)

čtvrtek 24.01. (do pondělí 14.01.)

čtvrtek 14.02. (do pátku 08.02.)
čtvrtek 28.02. (do pátku 22.02))

 
čtvrtek 14.03. (do pátku 08.03.)
čtvrtek 28.03. (do pátku 22.03))
 
čtvrtek 28.03. (do pondělí 18.03.)
čtvrtek 11.04. (do pátku 05.04.)
čtvrtek 25.04. (do čtvrtka 18.04))
 
čtvrtek 25.04. (do pondělí 15.04.)
čtvrtek 16.05. (do pátku 10.05.)
čtvrtek 30.05. (do pátku 24.05))
 
čtvrtek 30.05. (do pondělí 20.05.)
čtvrtek 20.06. (do pátku 14.06.)
 
čtvrtek 20.06. (do pondělí 10.06.)

čtvrtek 11.07. (do čtvrtka 04.07.)