Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf

V závorce jsou uvedeny termíny pro předložení materiálů na zasedání Rady města Varnsdorf nebo Zastupitelstva města Varnsdorf v jednom vyhotovení na sekretariát starosty k provedení kontroly materiálů tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf a to do 13:00 hodin daného dne.

Rada města Varnsdorf (od 13:00 hodin)

Zastupitelstvo města Varnsdorf (od 15:00 hodin)

I. pololetí 2020  
středa 08.01. (do pátku 03.01.)
čtvrtek 23.01. (do pátku 17.01)
čtvrtek 09.01. (do pondělí 06.01.)
čtvrtek 06.02. (do pátku 31.01.) čtvrtek 13.02 (do pondělí 03.02.)
středa 04.03. (do pátku 28.02.)
čtvrtek 26.03. (do pátku 20.03.)
čtvrtek 26.03. (do pondělí 16.03.)
čtvrtek 09.04. (do pátku 03.04.)
čtvrtek 23.04. (do pátku 17.04.)
 
čtvrtek 14.05. (do čtvrtka 07.05.)
čtvrtek 28.05. (do pátku 22.05.)
čtvrtek 28.05. (do pondělí 18.05.)
čtvrtek 11.06. (do pátku 05.06.)
čtvrtek 25.06. (do pátku 19.06.)
čtvrtek 25.06. (do pondělí 15.06.)
čtvrtek 16.07. (do pátku 10.07.)  
II. pololetí 2020  
čtvrtek 10.09. (do pátku 04.09.)
čtvrtek 24.09. (do pátku 18.09.)
čtvrtek 24.09. (do pondělí 14.09.)
čtvrtek 08.10. (do pátku 02.10.)
čtvrtek 22.10. (do pátku 16.10.)
 
čtvrtek 12.11. (do pátku 06.11.)
čtvrtek 26.11. (do pátku 20.11.
čtvrtek 26.11. (do pondělí 16.11.)
čtvrtek 10.12. (do pátku 04.12.)