Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf

V závorce jsou uvedeny termíny pro předložení materiálů na zasedání Rady města Varnsdorf nebo Zastupitelstva města Varnsdorf v jednom vyhotovení na sekretariát starosty k provedení kontroly materiálů tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf a to do 13:00 hodin daného dne.

Rada města Varnsdorf

(od 13:00 hod.)

Zastupitelstvo města Varnsdorf

(od 15:00 hod.)

II. pololetí 2019  
středa 04.09. (do pátku 30.08.)
středa 18.09. (do pátku 13.09)
středa 18.09. (do pondělí 09.09.)
středa 09.10. (do pátku 04.10.)
středa 23.10. (do pátku 18.10)
 
středa 06.11. (do pátku 01.11.)
čtvrtek 28.11. (do pátku 22.11.)
čtvrtek 28.11. (do pondělí 18.11.)

středa 11.12. (do pátku 06.12.)