Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf

Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf na druhé pololetí roku 2017 a první pololetí roku 2018. Termíny konání dalších ZM/RM budou známy po komunálních volbách.

V závorce jsou uvedeny termíny pro předložení materiálů na zasedání RM nebo ZM v jednom vyhotovení na sekretariát starosty k provedení kontroly materiálů tajemníkem MěÚ a to do 13:00 hodin daného dne.

Rada města Varnsdorf

(od 13:00 hod.)

Zastupitelstvo města Varnsdorf

(od 15:00 hod.)

2018  

čtvrtek 11.01. (do pátku 05.01.)
čtvrtek 25.01. (do pátku 19.01.)

čtvrtek 25.01. (do pondělí 15.01.)
čtvrtek 08.02. (do pátku 02.02.)
čtvrtek 22.02. (do pátku 16.02.)
čtvrtek 22.02. (do pondělí 12.02.)
čtvrtek 08.03. (do pátku 02.03.)
čtvrtek 22.03. (do pátku 16.03.)
čtvrtek 22.03. (do pondělí 12.03.)
čtvrtek 12.04. (do pátku 06.04.)
čtvrtek 26.04. (do pátku 20.04.)
čtvrtek 26.04. (do pondělí 16.04.)
čtvrtek 10.05. (do pátku 04.05.)
čtvrtek 24.05. (do pátku 18.05.)
čtvrtek 24.05. (do pondělí 14.05.)
čtvrtek 07.06. (do pátku 01.06.)
čtvrtek 21.06. (do pátku 15.06.)
čtvrtek 21.06. (do pondělí 11.06.)

čtvrtek 19.07. (do pátku 13.07.)