Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf

V závorce jsou uvedeny termíny pro předložení materiálů na zasedání Rady města Varnsdorf nebo Zastupitelstva města Varnsdorf v jednom vyhotovení na sekretariát starosty k provedení kontroly materiálů tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf a to do 13:00 hodin daného dne.

Rada města Varnsdorf (od 09:00 hodin)

Zastupitelstvo města Varnsdorf (od 15:00 hodin)

II. pololetí 2023 II. pololetí 2023
čtvrtek 07.09. (do pátku 01.09.)
čtvrtek 21.09. (do pátku 15.09.)
čtvrtek 21.09. (do pondělí 11.09.)
čtvrtek 12.10. (do pátku 06.10.)
středa 26.10. (do pátku 20.10.)
 
čtvrtek 09.11. (do pátku 03.11.)
čtvrtek 30.11. (do pátku 24.11.)
čtvrtek 30.11. (do pondělí 20.11.)
čtvrtek 14.12. (do čtvrtka 08.12.)