Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf

V závorce jsou uvedeny termíny pro předložení materiálů na zasedání Rady města Varnsdorf nebo Zastupitelstva města Varnsdorf v jednom vyhotovení na sekretariát starosty k provedení kontroly materiálů tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf a to do 13:00 hodin daného dne.

Rada města Varnsdorf (od 10:00 hodin)

Zastupitelstvo města Varnsdorf (od 15:00 hodin)

II. pololetí 2021  
čtvrtek  15.07. (do pátku 09.07.)  

čtvrtek 09.09. (do pátku 03.09.)
čtvrtek 23.09. (do pátku 17.09.)

čtvrtek 23.09. (do pondělí 13.09.) 

čtvrtek 07.10. (do pátku 01.10.)
čtvrtek 21.10. (do pátku 15.10.)

 
čtvrtek 11.11. (do pátku 05.11.)  

čtvrtek 02.12. (do pátku 26.11.)
čtvrtek 16.12. (do pátku 10.12.)

čtvrtek 02.12. (do pondělí 22.11.)