Informace o sběrovém dvoře

Provozovatel:

EKO servis Varnsdorf a. s. (http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/eko-servis-varnsdorf-a-s/)
Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf, 407 47
Tel.: +420 493 645 749

Provozní doba sběrového dvora:

Pondělí   09:00 - 13:00
Úterý       13:00 - 17:00
Středa    13:00 ​- 17:00
Čtvrtek   09:00 - 13:00
Pátek      13:00 ​- 17:00
Sobota   09:00 - 13:00
Neděle   zavřeno

Do sběrového dvora mohou fyzické osoby bezplatně odkládat velkoobjemový odpad (nábytek atd.), vysloužilé elektrospotřebiče (lednice, mrazničky atd.), drobný domovní odpad, vytříděný odpad (sklo, plast, papír atd.) nebezpečný odpad (obaly od barev, zbytky barev a olejů atd.), pneumatiky atd.

Za úplatu je možné ve sběrovém dvoře odložit stavební suť:

Název odpadu Katalogové číslo odpadu Cena za 1 tunu s DPH
Stavební suť 170 107* 1.601 Kč
Izolační materiály - lepenka, skelná vata 170 604* 4.780 Kč
Izolační materiály - eternit, azbest 170 601* 7.601 Kč
Odpady ze stavebních úprav 170 904* 4.780 Kč


Do množství 5 pytlů týdně je možné ve sběrovém dvoře bezplatně odložit bioodpad (listí, trávu):

Za biologicky rozložitelný odpad je považován odpad ze zahrady (tráva, plevel, listí, zbytky ovoce a zeleniny, naštěpkované větve atd.). Bioodpad musí být vytříděn, tj. bez nežádoucích nerozložitelných příměsí (plast, papír, či jiné zbytky komunálního odpadu). Bioodpad je následně odvážen do komunitní kompostárny k dalšímu využití.

Bezplatně je možno odložit bioodpad do množství 5 stodvacetilitrových pytlů na osobu a týden, za odpad nad tento limit bude účtováno 24,- Kč za vysypání jednoho pytle. 

Občané města Varnsdorf si mohou od společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. pro tyto účely zakoupit speciální modré pytle o objemu 120 litrů s nosností cca 35 kg za cenu 9 Kč včetně DPH. Pytel slouží pouze jako přepravní obal, tj. je možné jej používat opakovaně. Občané doma naplní modrý pytel bioodpadem, který ve sběrovém dvoře pouze vysypou do určeného kontejneru.