Informace o sběrovém dvoře

Provozovatel: EKO servis Varnsdorf a. s. (http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/eko-servis-varnsdorf-a-s/)

Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf, 407 47
Tel: +420 412 375 556
Fax:+420 412 375 559

ZOBRAZIT NA MAPĚ: http://maps.google.com/maps?q=50.908777,14.611258

Provozní doba sběrového dvora:

Po-Pá    07:00 – 16:00
Sobota  07:00 – 11:00

Do sběrového dvora mohou fyzické osoby bezplatně odkládat velkoobjemový odpad (nábytek atd.), vysloužilé elektrospotřebiče (lednice, mrazničky atd.), drobný domovní odpad, vytříděný odpad (sklo, plast, papír atd.) nebezpečný odpad (obaly od barev, zbytky barev a olejů atd.), pneumatiky atd.

Za úplatu je možné ve sběrovém dvoře odložit stavební suť:

Název odpadu

Katalogové číslo odpadu

Cena za 1 tunu bez DPH

Cena za 1 tunu s DPH[1]

Stavební suť

170 107*

513,- / 1 039,-

620,- / 1 257,-

Izolační materiály – LEPENKA, SKELNÁ VATA

170 604*

3 287,-

3 977,-

Izolační materiály – ETERNIT / AZBEST

170 601*

4 977,-

6 022,-

Odpady ze stavebních úprav

170 904*

3 287,-

3 977,-

Odpady ze stavebních úprav – stavební POLYSTYREN 170 603* 25 000,-

30 250,-

[1] Uvedená cena je včetně dopravy na skládku MP Rožany
Za úplatu je možné ve sběrovém dvoře odložit bioodpad (listí, trávu):
Za biologicky rozložitelný odpad je považován odpad ze zahrady (tráva, plevel, listí, zbytky ovoce a zeleniny, naštěpkované větve atd.). Bioodpad musí být vytříděn, tj. bez nežádoucích nerozložitelných příměsí (plast, papír, či jiné zbytky komunálního odpadu).

Občané města Varnsdorf si mohou od společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. zakoupit speciální modré pytle o objemu 120 litrů s nosností cca 35 kg za cenu 7,50 Kč s DPH. Který slouží pouze jako přepravní obal, tj. je možné jej používat opakovaně. Občané doma naplní modrý pytel bioodpadem, který ve sběrovém dvoře pouze vysypou do určeného kontejneru. Bioodpad bude následně odvážen do komunitní kompostárny k dalšímu využití. Cena uložení (vysypání) jednoho 120 litrového pytle je 20 Kč.