2023

Seznam informací poskytnutých na základě zákona č. 106/1999 Sb.

použitý formát -  PDF

Rok 2023

01/2023

02/2023

03/2023

04/2023

05/2023

06/2023

07/2023

08/2023

09/2023

10/2023

11/2023

12/2023

13/2023

14/2023

15/2023

16/2023

17/2023 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty

18/2023

19/2023

20/2023

21/2023

22/2023

23/2023

24/2023

25/2023 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty

26/2023