Pronájmy bytů

Foto - portrét

Irena Hrabáková

pronájmy bytů
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 185
Název životní situace

Pronájmy bytů

Základní informace k životní situaci

Pronájmy bytů se řídí Pravidly pro sestavování seznamu žadatelů o pronájem bytu, schválenými Radou města Varnsdorf ze dne 6. 2. 2014, a dále dle níže uvedených právních předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který dosáhl věku 18 let, nebo osoba pověřená.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Žádost o pronájem bytu eviduje bytové oddělení odboru správy majetku a investic. O pronájmu bytu rozhoduje Rada města Varnsdorf na základě doporučení bytové komise.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o pronájem bytu.

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy bytů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy bytů (Irena Hrabáková); v úřední dny tj. v pondělí od 8:00 hod. - 17:00 hod. nebo ve středu od 8:00 hod. - 15:30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o pronájem bytu je k dispozici na MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy bytů.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku za podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou zákonem stanoveny, záleží na individuální situaci.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (§ 2235 – 2296)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Neuplatňují se.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Žadatel o pronájem bytu bude ze seznamu žadatelů o pronájem bytu vyřazen, pokud do dvou let se osobně nedostaví na bytové oddělení OSMI a neprovede aktualizaci žádosti, jestliže žadatel o pronájem bytu bezdůvodně odmítne byt, který je z hlediska žádosti přiměřený, pokud již žadatel nesplňuje podmínky Pravidel Rady města Varnsdorf pro sestavování seznamu žadatelů o pronájem bytu.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf, OSMI: Irena Hrabáková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11. 2. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

11. 2. 2014