Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Starosta města Ing. Stanislav Horáček v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, § 14c písm. e), jmenuje zapisovatele okrskových volebních komisí.

1. Městský úřad, nám. E. Beneše 470       Marcela Novotná
2. Interaktivní základní škola, Karlova 1700       Ing. Iveta Pejchová
3. Klub Střelnice, B. Němcové 476      

Bc. Ludmila Dvořáková

4. Základní škola, Východní 1602       Bc. Jitka Hanousková  
5. Městské divadlo, Partyzánů 1442        Bc. Lucie Marková, DiS.
6. Základní škola, Bratislavská 994       Bc. Jana Neubauerová
7. Lidová zahrada, Karlova 702       Blanka Helclová
8. VOŠ a SŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Kostelní 723       Bc. Petr Breburda, DiS.
9. Firma ReTOS, s.r.o., Žitavská 913       Hana Šumová
10. Mateřská škola, Pražská 2812       Ilona Šimonková
11. Základní škola, Edisonova 2821       Jaroslava Hájková
12. Městské centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf, Otáhalova 1260       Ing. Martina Resová   
13. Firma SILNICE A MOSTY a.s., Studánka 283         Miroslava Kinčlová