Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006

Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2006

Na základě ustanovení § 1 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu vyhlašuje volby prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním; rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů; za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.

V roce 2002 se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaly ve dnech 14. a 15. června, tzn., že na základě výše uvedeného funkční období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uplyne dne 15. června 2006. S ohledem na lhůty stanovené Ústavou České republiky (čl. 16 a čl. 17 odst. 1) a zákonem o volbách do Parlamentu vyhlásil prezident republiky dne 8. února 2006 svým rozhodnutím ze dne 30. ledna 2006 publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 31 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 2. a 3. června 2006 (pátek, sobota). Podle § 1 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu je tak za den vyhlášení voleb považován 8. únor 2006.