Veřejné vyhlášky města

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
8.6.2010.7.20SÚ - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Podluží včetně návrhu zadání Změny č. 5 Územního plánu Horní PodlužíPDF
3.7.2018.7.20OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: vypnutí zabezpečovacího zařízení na žel. přejezdu P3448 v obci Rybniště PDF
3.7.2018.7.20OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: překop komunikace a pokládky kabelu NN v lokalitě: na silnici č. III/2641, ul. Čsl. letců u železničního přejezdu P3472 v obci VarnsdorfPDF
3.7.2018.7.20OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení či zařízení z důvodu: výměny mechanických závor za světelné a zvukové výstražníky bez závor v lokalitě: na místní komunikaci u železničního přejezdu P3460 v obci Dolní Podluží, u železničního přejezdu P3454 v obci Horní Podluží, u železničního přejezdu P3453 v obci Horní Podluží, u železničního přejezdu P3452 v obci Horní PodlužíPDF
3.7.2018.7.20OSMI - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - osazení nového svislého dopravního značení či zařízení z důvodu: změna zabezpečení žel. přejezdu v lokalitě: před železničním přejezdem označeným P3448 v obci RybništěPDF