Veřejné vyhlášky města

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
29.5.2428.6.24EKO - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021PDF
5.6.2420.6.24OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu konání kulturní akce "Slavnosti města Varnsdorf" na ul. nám. E. Beneše a ul. Otáhalova, VarnsdorfPDF
6.6.2421.6.24OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu výkopových prací v ul. Partyzánů, VarnsdorfPDF
12.6.2427.6.24OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu opravy havarijního stavu plynárenského zařízení na silnici č. II/264 (ul. Mladoboleslavská) v úseku mezi ul. Západní a č. p. 1335, ul. Karlova a Mladoboleslavská, VarnsdorfPDF