Veřejné vyhlášky města

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
20.3.234.4.23SÚ - rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí o 2 roky na stavbu - DC-Varnsdorf, unifikace, kabel DC_2026, 2038PDF
22.3.236.4.23OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu výkopových prací, podélný výkop a překop pro uložení kabelů NN na místní komunikaci ul. Dolní nábřeží až ke křižovatce s ul. Mostecká, VarnsdorfPDF
24.3.238.4.23OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Truhlářská, VarnsdorfPDF
28.3.2312.4.23OSMI - výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci zrušení železničního přejezdu PDF
31.3.2315.4.23OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu výkopových prací a pokládky el. kabelů v rámci akce DC_Varnsdorf na silnici č. III/2641, ul. Kmochova a místní komunikaci ul. Na PříkopechPDF
31.3.2315.4.23OSMI - opatření obecné povahy - dočasné osazení přechodného dopravního značení z důvodu stavebních prací - výkop pro pokládku kabelu NN na silnici č. III/26561 v k. ú. Dolní ChřibskáPDF