Veřejné vyhlášky města

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
6.1.2121.1.21OSMI - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v dočasném osazení přechodného doprav. značení či zařízení - stavební práce v rámci akce DC_Varnsdorf, p. p. č. 5205/2, přípojka kNN v lokalitě: na místní komunikaci ul. Západní p. p. č. 5102 v k. ú. Varnsdorf PDF