Ekonomický odbor informuje

Blíží se termín splatnosti poplatku za komunální odpad

Blíží se termín splatnosti poplatku za komunální odpad

22. 5. 2023 - Secký Tomáš, DiS.
Město Varnsdorf informuje o blížícím se termínu splatnosti místního poplatku za komunální odpad (místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství).
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2023

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2023

13. 1. 2023 - Secký Tomáš, DiS.
Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.
Poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2023 ve stejné výši

Poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2023 ve stejné výši

12. 1. 2023 - Secký Tomáš, DiS.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se v roce 2023 zvyšovat nebude a zůstane ve stejné výši jako loňský rok.
Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 03.05.2022 do 02.06.2022 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2019 do 31.12.2020.
Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém zasedání dne 23.09.2021 přijalo usnesení č. 155/2021, kterým se rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatek za komunální odpad se od nového roku zvýší

Poplatek za komunální odpad se od nového roku zvýší

19. 10. 2021 - Secký Tomáš, DiS.
Zastupitelé na zářijovém zasedání schválili novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek za komunální odpad se tak od příštího roku zvýší o 120 korun na obyvatele.
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2021

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2021

Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.
Poplatek za komunální odpad v roce 2021

Poplatek za komunální odpad v roce 2021

4. 1. 2021 - Louka Jan, DiS.
Výše poplatku za komunální odpad se nemění ani pro rok 2021.
Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

27. 5. 2020 - Secký Tomáš, DiS.
Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 27.05.2020 do 26.06.2020 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů za rok 2020

Úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů za rok 2020

21. 4. 2020 - Secký Tomáš, DiS.
V souvislosti s trváním vyhlášeného nouzového stavu v České republice žádá ekonomický odbor Městského úřadu ve Varnsdorfu, jako správce uvedených poplatků, občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby.
Poplatek za komunální odpad v roce 2020

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

9. 1. 2020 - Louka Jan, DiS.
Poplatek za komunální odpad v roce 2020 zůstává stejný jako v minulém roce.
Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek ze psů

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek ze psů

12. 12. 2019 - Ing. Vébr Lukáš
Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 12.12.2019 do 14.01.2020 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam místního poplatku ze psů za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 a od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

9. 12. 2019 - Ing. Vébr Lukáš
Dovolujeme si informovat občany města Varnsdorf, že 01.01.2020 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

13. 5. 2019 - Secký Tomáš, DiS.
Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 07.05.2019 do 07.06.2019 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9, k nahlédnutí hromadný předpisný seznam místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad a ze psů

Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad a ze psů

28. 3. 2019 - Secký Tomáš, DiS.
Městský úřad Varnsdorf jako správce místních poplatků za komunální odpadů a ze psů začne z důvodu zrychlení procesu vymáhání a z důvodu hospodárnosti vyměřovat nedoplatky i hromadným předpisným seznamem, který se doručuje veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů a po uplynutí této doby se považuje hromadný předpisný seznam za doručený.
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2019

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2019

Informace týkající se poplatku ze psů pro kalendářní rok 2019.
Poplatek za komunální odpad v roce 2019

Poplatek za komunální odpad v roce 2019

Poplatek za komunální odpad v roce 2019 zůstává stejný jako v minulém roce.
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2018

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2018

22. 2. 2018 - Secký Tomáš, DiS.
Informace týkající se poplatku ze psů pro kalendářní rok 2018.
Poplatek za komunální odpad v roce 2018

Poplatek za komunální odpad v roce 2018

22. 2. 2018 - Secký Tomáš, DiS.
Poplatek za komunální odpad v roce 2018 zůstává stejný jako v minulém roce.