Ekonomický odbor informuje

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

13. 5. 2019 Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 07.05.2019 do 07.06.2019 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9, k nahlédnutí hromadný předpisný seznam místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
 

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek ze psů

1. 4. 2019 Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 29.03.2019 do 30.04.2019 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam místního poplatku ze psů za období od 01.01.2016 do 31.12.2016.
 

Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad a ze psů

28. 3. 2019 Městský úřad Varnsdorf jako správce místních poplatků za komunální odpadů a ze psů začne z důvodu zrychlení procesu vymáhání a z důvodu hospodárnosti vyměřovat nedoplatky i hromadným předpisným seznamem, který se doručuje veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů a po uplynutí této doby se považuje hromadný předpisný seznam za doručený.
 

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2019

4. 1. 2019 Informace týkající se poplatku ze psů pro kalendářní rok 2019.
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2019

1. 1. 2019 Poplatek za komunální odpad v roce 2019 zůstává stejný jako v minulém roce.
 

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2018

22. 2. 2018 Informace týkající se poplatku ze psů pro kalendářní rok 2018.
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2018

22. 2. 2018 Poplatek za komunální odpad v roce 2018 zůstává stejný jako v minulém roce.