Ekonomický odbor informuje

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2021

4. 1. 2021 Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2021

4. 1. 2021 Výše poplatku za komunální odpad se nemění ani pro rok 2021.
 

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

27. 5. 2020 Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 27.05.2020 do 26.06.2020 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
 

Úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů za rok 2020

21. 4. 2020 V souvislosti s trváním vyhlášeného nouzového stavu v České republice žádá ekonomický odbor Městského úřadu ve Varnsdorfu, jako správce uvedených poplatků, občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby.
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

9. 1. 2020 Poplatek za komunální odpad v roce 2020 zůstává stejný jako v minulém roce.
 

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek ze psů

12. 12. 2019 Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 12.12.2019 do 14.01.2020 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam místního poplatku ze psů za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 a od 01.01.2018 do 31.12.2018.
 

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

9. 12. 2019 Dovolujeme si informovat občany města Varnsdorf, že 01.01.2020 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
 

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

13. 5. 2019 Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 07.05.2019 do 07.06.2019 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9, k nahlédnutí hromadný předpisný seznam místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
 

Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad a ze psů

28. 3. 2019 Městský úřad Varnsdorf jako správce místních poplatků za komunální odpadů a ze psů začne z důvodu zrychlení procesu vymáhání a z důvodu hospodárnosti vyměřovat nedoplatky i hromadným předpisným seznamem, který se doručuje veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů a po uplynutí této doby se považuje hromadný předpisný seznam za doručený.
 

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2019

4. 1. 2019 Informace týkající se poplatku ze psů pro kalendářní rok 2019.
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2019

1. 1. 2019 Poplatek za komunální odpad v roce 2019 zůstává stejný jako v minulém roce.
 

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2018

22. 2. 2018 Informace týkající se poplatku ze psů pro kalendářní rok 2018.
 

Poplatek za komunální odpad v roce 2018

22. 2. 2018 Poplatek za komunální odpad v roce 2018 zůstává stejný jako v minulém roce.