Poplatek za komunální odpad se od nového roku zvýší

Poplatek za komunální odpad se od nového roku zvýší

19. 10. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Zastupitelé na zářijovém zasedání schválili novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek za komunální odpad se tak od příštího roku zvýší o 120 korun na obyvatele.

Výše poplatku za komunální odpad se ve Varnsdorfu naposledy měnila v roce 2013. Od té doby každý obyvatel platil 600 korun za rok, nově to bude 720 korun. Hlavním důvodem zvýšení poplatku jsou neustále rostoucí náklady na likvidaci odpadu. Každým rokem rostou mzdy, ceny energií a s novelou odpadového zákona také skládkovné za uložení odpadu.

I přes zdražení ale mohou obyvatelé příští rok zaplatit za svoz odpadu stejně jako letos, tedy 600 korun. Nad rámec zákonné povinnosti separovat odpad se totiž mohou přihlásit do systému intenzivního třídění, čímž získají úlevu 120 korun. Úleva je platná pro poplatníky, kteří se do systému zapojí do 31. prosince předchozího kalendářního roku (Např. přihlásím-li se do 31.12.2021 do systému intenzivního třídění, v roce 2022 získám úlevu 120 korun. Přihlásím-li se během roku 2022, úlevu 120 korun získám až v roce 2023). Zároveň jim však bude zmenšena nádoba na komunální odpad. Systém intenzivního třídění by měl zajistit větší separaci a snížení komunálního odpadu ve městě. „To, jestli obyvatelé zapojení do systému skutečně třídí nad rámec zákonné povinnosti, budou kontrolovat pracovníci Odboru životního prostředí,“ řekl starosta města Roland Solloch.

Do systému intenzivního třídění se mohou občané přihlásit v kanceláři č. 7 Odboru životního prostředí v budově radnice na nám. E. Beneše 470, kde vyplní potřebný formulář a získají další potřebné informace. Formulář je také ke stažení v elektronické podobě zde.

Kolik město odpady stojí?

V minulém roce zaplatil Varnsdorf za odpady celkem 18 951 000 korun. Z příjmů, které se skládají z poplatku, dividend a separace, získalo město 11 050 000 korun. „Každoročně musíme odpadové hospodářství dotovat. V loňském roce nás to vyšlo na téměř 8 milionů korun,“ dodává Solloch. Skutečná cena za likvidaci odpadu na osobu tak vyšla město na 1 043 korun.