Dlužné nájemné a výpověď z nájmu bytu

Foto - portrét

Irena Hrabáková

pronájmy bytů
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 185
Název životní situace

Dlužné nájemné a výpověď z nájmu bytu

Základní informace k životní situaci

Bytová správa REGIA a.s. kontroluje, zda bylo nájemné a s tím spojené úhrady za plnění poskytovaná s užíváním zaplaceno řádně a včas. Agendou vymáhání, prominutí (snížení) a povolování splátek nájemného je pověřena bytová správa.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nájemce bytu nebo osoba pověřená.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Na písemnou žádost dlužníka je možno rozhodnout o úhradě pohledávky formou splátek, případně o prominutí (snížení) pohledávky. Podle výše pohledávky a délky splatnosti rozhoduje Rada města Varnsdorf nebo Zastupitelstvo města Varnsdorf.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žádost se podává správci a musí obsahovat data žadatele, důvody žádosti, důvody nesplácení dluhu a doložení finanční situace žadatele. V případě žádosti dlužníka o úhradu pohledávky formou splátek obsahuje jeho žádost i návrh splátkového kalendáře

Ve které instituci životní situaci řešit?

REGIA a.s., bytová správa.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

REGIA a.s., bytová správa, Západní 2755, Varnsdorf, telefon: 412 371 590

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Písemnou žádost, návrh splátkového kalendáře...

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

text

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku za podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny, řídí se složitostí projednávaného případu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (§ 2235 – 2301)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Neuplatňují se.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Vydání platebního rozkazu (rozsudku) na dlužnou částku a návrh na výkon rozhodnutí příslušnému soudu nebo exekutorskému úřadu

Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby dle § 2291 občanského zákoníku

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf, OSMI: Irena Hrabáková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.2.2014

Popis byl naposledy aktualizován

11.2.2014