Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu

Starosta města ThMgr. Roland Solloch svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu, které proběhne ve středu dne 09. září 2020 v době od 15:00 hodin. Všem delegovaným a jmenovaným členům byla pozvánka na toto zasedání zaslána. Informace je také zveřejněna na úřední desce.

Místo konání           Studentské centrum Střelnice, Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf
Doba konání           9. září 2020 od 15:00 hodin