Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Starosta města Ing. Stanislav Horáček stanovil v souladu s § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, minimální počty členů okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu a na Studánce.

Minimální počet členů okrskových volebních komisí ve Varnsdorfu   5
Minimální počet členů okrskové volební komise na Studánce    4