Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost

Foto - portrét

Šárka Dobešová

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 228
Foto - portrét

Jiří Daníček

Živnostenský úřad - registr
Budova: T. G. Masaryka 2838
Tel. linka: 417 545 229

Název životní situace

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost.

Základní informace k životní situaci

Na žádost podnikatele zruší živnostenský úřad živnostenské oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel, který hodlá své živnostenské oprávnění zrušit, případně jím zmocněná osoba na základě plné moci.

U právnické osoby statutární orgán, která hodlá své živnostenské oprávnění zrušit.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Pokud podnikatel hodlá zrušit živnostenské oprávnění podá žádost živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa(CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Ve které instituci životní situaci řešit?

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa(CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa(CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datového schránky tohoto úřadu). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Formulář ,, Změnový list“, prostřednictvím kterého lze oznámit zrušení živnostenského oprávnění. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz nebo www.varnsdorf.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Tento úkon není zpoplatněn.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Živnostenský úřad vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, pokud jsou všechny náležitosti splněny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Ing. Martina Dubská, tel. 417 545 210.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.01.2021

Popis byl naposledy aktualizován

15.01.2021