Aktuální číslo

 

 

Hlas severu je čtrnáctideník, určený pro občany Varnsdorfu a jeho okolí. Vydavatelem je město Varnsdorf, práva a povinnosti vydavatele vykonává Rada města Varnsdorf. Zástupcem vydavatele je pověřený člen Rady města Varnsdorf.

Hlavním posláním Hlasu severu je poskytovat zprávy a informace z politického, společenského, kulturního a sportovního dění ve městě a jeho okolí. Přiměřený prostor poskytuje také občanským sdružením, politickým stranám a hnutím i jednotlivým občanům (dopisovatelům), kteří zde mají možnost vyjádřit své názory na život a dění ve městě a jeho okolí. Kromě toho zveřejňuje také placenou inzerci. Ročně vychází zpravidla 22 čísel o rozsahu zpravidla 8-12 stran B4 a 2 stran A4. Počet stran se může změnit, vyžádá-li si to aktuální potřeba.

Poslední číslo uveřejněné na webu

Aktuální číslo Hlasu severu zveřejňujeme v elektronické podobě zpravidla 10 dnů po jeho vydání.

12. 5. 2024
Z OBSAHU ČÍSLA: Varnsdorf nechá zateplit panelový dům v ulici Karolíny Světlé, práce začnou během léta / Občané minulý rok odevzdali na úřadu 58 kilo baterií / Kristína Porcalová ovládla celostátní kolo Karlovarského skřivánka / Certifi kaci regionální značky získaly čtyři výrobky a jeden zážitek. Hned dva jsou z Varnsdorfu
 

 

Archiv starších čísel