Aktuální číslo

 

 

Hlas severu je čtrnáctideník, určený pro občany Varnsdorfu a jeho okolí. Vydavatelem je město Varnsdorf, práva a povinnosti vydavatele vykonává Rada města Varnsdorf. Zástupcem vydavatele je pověřený člen Rady města Varnsdorf.

Hlavním posláním Hlasu severu je poskytovat zprávy a informace z politického, společenského, kulturního a sportovního dění ve městě a jeho okolí. Přiměřený prostor poskytuje také občanským sdružením, politickým stranám a hnutím i jednotlivým občanům (dopisovatelům), kteří zde mají možnost vyjádřit své názory na život a dění ve městě a jeho okolí. Kromě toho zveřejňuje také placenou inzerci. Ročně vychází zpravidla 22 čísel o rozsahu zpravidla 8-12 stran B4 a 2 stran A4. Počet stran se může změnit, vyžádá-li si to aktuální potřeba.

Poslední číslo uveřejněné na webu

Aktuální číslo Hlasu severu zveřejňujeme v elektronické podobě nejpozději 10 dnů po jeho vydání.

27. 12. 2020
Z obsahu čísla: Dům manželů Kroutilových láká milovníky Vánoc / Vánoční slovo starosty města Rolanda Sollocha / Demolici se nevyhnulo ani nádraží v Dolním Podluží / Společnost KWL modernizuje a rozšiřuje provoz / DDM Varnsdorf pozvolna obnovuje činnost / Oblíbená dančí obora za nemocnicí byla přemístěna / Podzim se fotbalistům vydařil
 

 

Archiv starších čísel