Aktuální číslo

 

 

Hlas severu je čtrnáctideník, určený pro občany Varnsdorfu a jeho okolí. Vydavatelem je město Varnsdorf, práva a povinnosti vydavatele vykonává Rada města Varnsdorf. Zástupcem vydavatele je pověřený člen Rady města Varnsdorf.

Hlavním posláním Hlasu severu je poskytovat zprávy a informace z politického, společenského, kulturního a sportovního dění ve městě a jeho okolí. Přiměřený prostor poskytuje také občanským sdružením, politickým stranám a hnutím i jednotlivým občanům (dopisovatelům), kteří zde mají možnost vyjádřit své názory na život a dění ve městě a jeho okolí. Kromě toho zveřejňuje také placenou inzerci. Ročně vychází zpravidla 22 čísel o rozsahu zpravidla 8-12 stran B4 a 2 stran A4. Počet stran se může změnit, vyžádá-li si to aktuální potřeba.

Poslední číslo uveřejněné na webu

Aktuální číslo Hlasu severu zveřejňujeme v elektronické podobě nejpozději 10 dnů po jeho vydání.

20. 12. 2018
Z obsahu čísla: Fotbalisté Varnsdorfu ovládli anketu Sportovec roku 2018 / Rok od vážné nehody, Dominika navštívila hasiče / Vánoční slovo starosty / Vedení Rumburku jednalo na kraji, jaký bude další postup / Zemřel první starosta KPMV pan Milan Šebek / Děti z MŠ Na Kopečku potěšily záchranáře v Rumburku / Peníze ze cvičení pro Matyáška byly předány / Trenér hokejistů Radek Hron byl na stáži ve Švédsku / Sálovkáři byli stoprocentní
 

 

Archiv starších čísel