Obecně závazné vyhlášky

Číslo vyhl. Název Datum nabytí účinnosti Datum schválení
28/1996 O závazných částech územního (regulačního) plánu centrální zóny města Varnsdorfu 11.09.1996 22.08.1996

35/1998

O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Varnsdorf    doplněna nařízením 1/00vyhláškou 4/05, vyhláškou 6/05, vyhláškou 1/06, vyhláškou 6/06 09.10.1998

08. 10.1998

41/2000 O zrušení stav. uzávěry v území V. stavby Vdf - střed 29.01.2000 13.01.2000
  1/2002 O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/1992 01.01.2003 24.10.2002
  2/2002 O městské policii 01.01.2003 24.10.2002
  1/2003  O zrušení obecně závazných vyhlášek č. 20/1994 a 36/1998 27.02.2003 27.02.2003

7/2003

O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 30/1998 01.01.2004 18.12.2003

4/2004

Kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf 07.12.2004 18.11.2004

6/2004

O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 16/1993 01.01.2005 16.12.2004

4/2005

O vymezení závazné části změny č. 3 ÚPNSÚ Varnsdorf 13.07.2005 23.06.2005  

6/2005

O vymezení závazné části  Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf 18.10.2005 22.09.2205

8/2005

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 18.10.2005 22.09.2005

9/2005

O užívání plakátovacích ploch v majetku města 10.11.2005  20.10.2005

10/2005 

O stanovení podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných podniků 10.11.2005  20.10.2005 

12/2005 

O udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Varnsdorf 10.11.2005  20.10.2005 

13/2005 

Požární řád 11.11.2005  20.10.2005 

14/2005

O školských obvodech základních škol zřizovaných městem Varnsdorf       01.01.2006 24.11.2005 

1/2006

O vymezení závazné části Změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf 05.05.2006     13.04.2006 

4/2006

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb  01.01.2007  29.06.2006 

5/2006

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků  01.01.2007  29.06.2006 

6/2006

O vymezení závazné části Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Varnsdorf  18.07.2006  29.06.2006 
1/2007 O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného  22.06.2007 31.05.2007 
1/2010 Kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o městské policii  22.04.2010 22.04.2010
1/2011 O symbolech města Varnsdorf a jejich užívání 18.03.2011 24.02.2011
2/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.06.2011 26.05.2011 
1/2012 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému

15.02.2012

26.01.2012

1/2013 Kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Varnsdorf    03.04.2013 28.03.2013
2/2015 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

 

12.10.2015 24.09.2015
3/2015 O místním poplatku ze psů 01.01.2016 22.10.2015
4/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  01.01.2016  26.11.2015
1/2016 Kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf  01.01.2017 24.11.2016
2/2017

O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města

07.10.2017 21.09.2017
2/2018 Kterou se stanoví systém komunitního kompostování na území města Varnsdorf 13.06.2018 24.05.2018
1/2019 O regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu 09.02.2019 24.01.2019
3/2019 O omezení provozování některých hazardních her 21.06.2019 20.06.2019