Výbory Zastupitelstva města

Kontrolní výbor

   

Finanční výbor

Ing. Vladimír Reiber, předseda     Ing. Jaroslav Draský, předseda
Stanislav Horák     Robert Šatník
Marta Maryšková     Šárka Fritzscheová
Mgr. Bc. Ladislava Křížová     Jiří Sucharda
Zbyněk Šimák     Jaroslav Tomášek