Výbory Zastupitelstva města

Finanční výbor

  • Jan Šimek, předseda
  • Ing. Jaroslav Draský
  • Ing. Jan Rýdl

Kontrolní výbor

  • Dana Fábryová, předseda
  • Marta Maryšková
  • Zdeněk Damašek