Redakční uzávěrky

Příspěvky přijímá
Tomáš Secký, DiS.
nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf (kancelář dveře č. 12)

Telefon: 417 545 144 nebo 142
Mobil: 723 652 593
E-mail: tomas.secky@varnsdorf.cz ; 
hs@varnsdorf.cz

Číslo Uzávěrka (pondělí) Vydání (čtvrtek)
     
1 02.01.2024 (úterý) 11.01.2024
2 15.01.2024 25.01.2024
3 29.01.2024 08.02.2024
4 12.02.2024 22.02.2024
5 26.02.2024 07.03.2024
6 11.03.2024 21.03.2024
7 25.03.2024 04.04.2024
8 08.04.2024 18.04.2024
9 22.04.2024 02.05.2024
10 06.05.2024 16.05.2024
11 20.05.2024 30.05.2024
12 03.06.2024 13.06.2024
13 117.06.2024 27.06.2024
14 19.08.2024 29.08.2024
15 02.09.2024 12.09.2024
16 16.09.2024 26.09.2023
 17 30.09.2024 10.10.2024
18 14.10.2024 24.10.2024
19 29.10.2024 (úterý) 07.11.2024
20 11.11.2024 21.11.2024
21 25.11.2024 05.12.2024
22 09.12.2024 19.12.2024