Městský architekt

Architektem Varnsdorfu je Ing. arch. Jan Hrouda. Jeho rolí je odborný dohled nad rozvojem města, jednotlivými projekty, záměry a nad jejich vzájemnou koordinací. Jedná se především o veřejné stavby a investice, dopravu, veřejný prostor, územní a strategické plánování, ale i o jednotlivé soukromé stavby a jejich vazby na město a jeho prostředí. V rámci této činnosti vydává stanoviska a je také pravidelně k dispozici občanům města či zájemcům a investorům pro odbornou diskuzi, radu a konzultaci jednotlivých projektů a záměrů.

Konzultační hodiny pro veřejnost

Pravidelně jednou za čtrnáct dní, vždy ve středu od 15.00 do 17.00 hodin. Konzultačním místem je Městský úřad Varnsdorf, nám. E. Beneše 470. Aktuální termíny a možnost objednání na telefonním čísle 417 545 102 (sekretariát starosty).

Kontakt

Ing. arch. Jan Hrouda
životopis

E-mail: architekt@varnsdorf.cz
Telefon: +420 608 663 006
Webové stránky: www.janhrouda.cz

Publicita

2024

 Město vyhlásilo architektonicko-výtvarnou soutěž na nový vodní prvek na náměstí E. Beneše  

2023

 Městský architekte Jan Hrouda zve na Den architektury, tentokrát na téma Vize pro Mašíňák

2022

Městský architekt Jan Hrouda zve na Den architektury
 Novým městským architektem je Ing. arch. Jan Hrouda