Město vyhlásilo architektonicko-výtvarnou soutěž na nový vodní prvek na náměstí E. Beneše

Město vyhlásilo architektonicko-výtvarnou soutěž na nový vodní prvek na náměstí E. Beneše

11. 4. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Náměstí by mělo projít dlouho plánovanou celkovou rekonstrukcí. Základním cílem je vytvořit důstojné centrum města a navrátit náměstí více jeho přirozenou roli, jako místa pro setkávání, trhy, společenské a kulturní akce.

Parkovací stání budou nově, spolu se stromy, po obvodu plochy a střed náměstí tak zůstane čistě pobytovým prostorem pro různé aktivity či posezení. Právě proto by zde měl být nově i vodní prvek, který by se měl stát dominantou. Měl by zvýšit atraktivitu prostoru, živost a nabídnout osvěžení v horkých letních dnech.

S ohledem na význam, kdy se jedná o samotné centrum města a úpravu na další desítky let, se město rozhodlo hledat podobu nového vodního prvku nejtransparentnějším možným způsobem, a to poprvé v novodobé historii oficiální veřejnou architektonicko-výtvarnou soutěží, která byla nedávno vyhlášena. Soutěžní podmínky a zadání připravil městský architekt Jan Hrouda dle zavedených standardů České komory architektů. Soutěž je proto dle pravidel anonymní a otevřená, a tak se může přihlásit kdokoliv, především sochaři, umělci či architekti.

Odevzdané návrhy posoudí na konci června nezaujatě porota soutěže, která je složená z většiny nezávislých odborníků - Ing. arch. MgA. Davida Mateáska (městský architekt Kolína),  Ing. arch. Vladimíra Baldy (architekt a pedagog FA TUL), MgA. Richarda Loskota (umělec), Ing. Martiny Forejtové (krajinářská architektka) a Ing. arch. Markéty Bromové (architektka) a doplněná dále o zástupce města Jana Šimka (starosta města), Jiřího Suchardu (1. místostarosta města), PhDr. Martina Musílka (ředitel Městského divadla Varnsdorf), Ing. Jaroslavu Křivohlavou (krajinářská architektka a zastupitelka města) a Ing. Jaroslava Beránka (vedoucí Odboru správy majetky a investic). Vítězný návrh by měl být následně podrobně doprojektován a začleněn do celkového plánu rekonstrukce náměstí.

Nejen vítězné a oceněné, ale i všechny ostatní návrhy odevzdané v soutěži budou veřejnosti představeny nejspíš na podzim v rámci plánované výstavy a prezentace průběhu soutěže, o jejímž vývoji budeme dále informovat. 

„Věříme, že zvolený postup přinese kvalitní a krásné řešení nového vodního prvku, který nám všem zpříjemní pobyt v centru, stane se dominantou náměstí a budeme na něj moct být třeba i hrdí,“ dodal městský architekt Jan Hrouda.

Fotogalerie