Informace dle kontrolního řádu

Zveřejňované informace o výsledcích kontrol za rok 2014
dle § 26 zák. čís. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) - PDF

Zveřejňované informace o výsledcích kontrol za rok 2015
dle § 26 zák. čís. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) - PDF

Zveřejňované informace o výsledcích kontrol za rok 2016
dle § 26 zák. čís. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) - PDF