Volební okrsky města Varnsdorf

Volební okrsky města Varnsdorf
pro volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
17. a 18. října 2008

Číslo

volební okrsek

1.

Městský úřad, zasedací místnost, Nám. E. Beneše 470

2.

6. Základní škola, Karlova 1700

3.

Studentské centrum-Střelnice, B. Němcové 476

4.

3. Základní škola, Východní 1602

5.

Městské divadlo, Tyršova 1442

6.

1. Základní škola, Bratislavská 994

7.

Lidová zahrada, Karlova 702

8.

Střední škola služeb a cestovního ruchu, Kostelní 723 (bývalý ZK Velveta)

9.

Firma ReTOS, s.r.o., Žitavská 913

10.

Dům dětí a mládeže, Pražská 663

11.

2. Základní škola, Edisonova 2821

12.

Speciální základní škola a Mateřská škola, T. G. Masaryka 1804

13.

Firma SaM silnice a mosty, Studánka 283 (bývalá ZŠ)