Registrované partnerství

Foto - portrét

Eva Kutová

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 217
Foto - portrét

Hana Veselá

matrika
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 221

 

 

Vstup do registrovaného partnerství

Od 01.01.2024 ti, kdo chtějí vstoupit do registrovaného partnerství vyplní předepsaný tiskopis spolu s potřebnými doklady a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má partnerství vzniknout. 
Místem uzavření registrovaného partnerství je stanoven MěÚ Varnsdorf, T. G. Masaryka 1838:
Čtvrtek 10:00 – 14:00 (vždy po domluvě s matrikou).
V případě vstupu do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu je správní poplatek 3.000 Kč. 
 

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, Eva Kutová a Hana Veselá

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.01.2024

Popis byl naposledy aktualizován

30.01.2024