Přechod, výměna bytů

Foto - portrét

Irena Hrabáková

pronájmy bytů
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 185
Název životní situace

Přechod nájmu, výměny bytů

Základní informace k životní situaci

Přechod nájmu se v případech, kdy nájemce zemře, řeší dle občanského zákoníku. V ostatních případech o přechodu nájmu  nebo o výměnách bytů rozhoduje Rada města Varnsdorf.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který žádá o přechod nájmu nebo o výměnu bytu; nebo osoba pověřená.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Na základě žádosti o přechod nájmu v případech dle občanského zákoníku sepíše bytové oddělení odboru správy majetku a investic nájemní smlouvu. V ostatních případech rozhoduje na základě doporučení bytové komise o přechodu nájmu nebo o výměně bytu Rada města Varnsdorf.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o přechod nájmu bytu; o výměnu bytu

Ve které instituci životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy bytů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy bytů (Irena Hrabáková), v úřední dny tj. v pondělí od 8:00 hod. - 17:00 hod. nebo ve středu od 8:00hod. - 15,30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o přechod nájmu bytu; o výměnu bytu je k dispozici na MěÚ Varnsdorf, OSMI – pronájmy bytů.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Bez poplatku, event. poplatek za ověření podpisu ve výši 30 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny, záleží na složitosti případu

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (§ 2279)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Neuplatňují se. 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

MěÚ Varnsdorf, OSMI: Irena Hrabáková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.2.2014

Popis byl naposledy aktualizován

11.2.2014