Oznámení o době a místu konání voleb do Parlamentu České republiky

Městský úřad ve Varnsdorfu oznamuje v souladu se zněním zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů:

  1. Volby do PS ČR se konají v pátek 2. června 2006 v době 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 3. června 2006 v době od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Poté se volební místnosti uzavřou.
  2. Místem konání voleb jsou volební okrsky číslo 1 až 13 podle již uveřejněného seznamu.

Pozor na změnu sídla volebního okrsku č. 12, který se z budovy školy na ulici Otáhalova (bývalá průmyslovka) přestěhoval do budovy Speciální základní školy a Mateřské školy, ul. T. G. Masaryka 1804 (naproti Atriu). V budově bývalé průmyslovky probíhá rekonstrukce.

  1. Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny před termínem konání voleb. Oprávněným voličům bude umožněno hlasování pouze po prokázání své totožnosti a státního občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zkontrolujte si tedy platnost svých dokladů!