Krizové kontakty

Tísňová volání

Hasiči 150 nebo 112

Policie 158 nebo 112

Zdravotní záchranná služba 155 nebo 112

Městská policie Varnsdorf 156 nebo 112

Tísňové volání v rámci EU 112

Hlášení poruch

Pohotovostní služba dodav.el.energie: NONSTOP 840 850 860

Pohotovostní služba dodav.plynu: NONSTOP 1239

Pohotovostní služba dodavatele vody: NONSTOP 840 111 111

Nekrizové volání:

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů - velitel - 602 104 570

Hasičský záchranný sbor ÚK - velitel aktuální směny - 724 178 883

Policie České republiky, OO Varnsdorf - 412 372 333

Městská policie - dozorčí - 412 371 620 nebo 602 106 759