Zkoušky řidičů

Foto - portrét

Zbyněk Crkal

zkušební komisař
Budova: T. G. Masaryka 1838
Tel. linka: 417 545 213
Název životní situace

Zkoušky řidičů

Základní informace k životní situaci

Zkoušky řidičů se může zúčastnit uchazeč o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění po absolvování autoškoly; řidič, který se podrobuje pravidelnému přezkoušení v rámci školení řidičů a žadatel o vrácení řidičského průkazu po uplynutí trestu zákazu řízení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel o přezkoušení. V případě zkoušek po absolvování autoškoly, seznam uchazečů dodá autoškola.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Podmínkou je podat žádost (seznam žadatelů) o přezkoušení a zaplatit správní poplatek za zkoušku.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podat žádost o přezkoušení.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Placení správního poplatku za zkoušku – pokladna Městského úřadu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470 a dále pracoviště registru vozidel, T.G. Masaryka 1838, patro č. 1, dveře č. 22.
Podání žádosti – Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a Obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, přízemní, podatelna, případně prostřednictvím datové schránky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Placení správního poplatku za zkoušku – pokladna Městského úřadu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470 a dále pracoviště registru vozidel, T. G. Masaryka 1838, patro č. 1, dveře č. 22.
Podání žádosti – Městský úřad Varnsdorf, odbor správních činností a Obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, přízemí, podatelna, případně prostřednictvím datové schránky.
Informace - Zbyněk Crkal – zbynek.crkal@varnsdorf.cz - 417 545 213
PO, ST: 08:00 – 17:00 hodin
ÚT: 08:00 – 15:30 hodin
PÁ : 08:00 – 14:30 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti řidiče, doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Seznamy a žádosti k získání ŘO v autoškolách nebo na informace na Městském úřadu Varnsdorf, odbor správních činností a Obecní živnostenský úřad, T. G. Masaryka 1838, patro č. 1, dveře č. 21.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

700,- Kč za celou zkoušku; dílčí: 400,- Kč za přezkoušení z jízdy; 200,- Kč za přezkoušení techniky a údržby vozidel; 100,- Kč za přezkoušení pravidel – test.
Placení poplatku – pokladna Městského úřadu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470 a dále pracoviště registru vozidel, T. G. Masaryka 1838, patro č. 1, dveře č. 22.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Do 15 dnů po obdržení žádosti je přidělen termín přezkoušení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Varnsdorf.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nepřipuštění ke zkoušce.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor správních činností a Obecní živnostenský úřad, Zbyněk Crkal.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován

01.02.2021