2020

Seznam informací poskytnutých na základě zákona č. 106/1999 Sb.

použitý formát -  PDF

Rok 2020

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

07/2020

08/2020

09/2020

10/2020

11/2020

12/2020

13/2020

14/2020

15/2020

16/2020

17/2020

18/2020

19/2020 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na stavebním úřadě

20/2020 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na odboru správy majetku a investic

21/2020 - vzhledem k rozsahu jsou přílohy odpovědi k nahlédnutí na sekretariátu starosty