Novým městským architektem je Ing. arch. Jan Hrouda

Novým městským architektem je Ing. arch. Jan Hrouda

27. 5. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Město má nového architekta. Komise složená ze zástupců radnice a nezávislých architektů ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo šest uchazečů, vybrala Jana Hroudu. Výběr potvrdí na svém nejbližším jednání městská rada.

Jan Hrouda je autorizovaný architekt. Žije a působí v Ústí nad Labem, kde provozuje vlastní architektonickou praxi a mimo to dlouhodobě spolupracuje s ústeckým atelierem AVN a saskou kanceláří Architekturbüro Ruddigkeit. Dlouhodobě se také věnuje propagaci a popularizaci architektury, včetně tématu městského architekta, v rámci kterého se mimo jiné podílel na prozatím nenaplněné koncepci zřízení Kanceláře architektury města Ústí nad Labem.