Strategické dokumenty

Strategie cestovního ruchu města Varnsdorf 2022-2027
Zastupitelstvo města schválilo strategii cestovního ruchu dne 23.03.2023.

Strategie kultury města Varnsdorf na období 2022-2030
Zastupitelstvo města schválilo strategii kultury dne 08.09.2022.

Program rozvoje města Varnsdorf na období 2022-2027
Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo program rozvoje města dne 08.09.2022.

Koncepce školství města Varnsdorf na období 2021-2027
Koncepce školství města Varnsdorf na období 2021-2027 byla schválena na 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf dne 2.12.2021 pod č. usnesení 187/2021.

Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu
Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu představuje základní podklad pro další podrobnější strategie v předmětné problematice. 

Program rozvoje města Varnsdorf na období 2015–2020
Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo program rozvoje města dne 25.06.2015.

Strategický plán rozvoje města Varnsdorf na období 2007-2013
Zastupitelstvo města schválilo strategický plán dne 29.11.2007.

Strategický rozvojový dokument mikroregionu Tolštejn na období 2007-2013 
Zásobníky projektů jsou v samostatné příloze ZDE

Strategický plán Leader Místní akční skupiny Šluknovsko, o.s. na období 2007-2013  
Program Leader je součástí nového Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (jako samostatná prioritní osa IV.). Čerpání dotačních zdrojů z tohoto programu je možné prostřednictvím Místních akčních skupin, jejich místních rozvojových strategií a stanovených oblastí podpory, tzv. Fischí. Díky iniciativě Leader se přesouvá rozhodování o finančních prostředcích z centra do regionů. Lidé, kteří zde žijí, dokáží nejlépe nastavit vlastní programy pro dané území a vybrat i nejlepší projekty. Právě v tom je jedinečnost metody Leader. Více informací o PRV – LEADER na 
www.szif.cz.
Území Místní akční skupiny Šluknovsko, o.s. (dále jen MAS) zahrnuje oblast Šluknovského výběžku (všechny obce a města Šluknovského výběžku). Z
astupitelstvo města souhlasilo ze zařazením do území působnosti MAS Šluknovsko a vzalo na vědomí strategický plán dne 27. března 2008.