Strategické dokumenty

Strategie cestovního ruchu města Varnsdorf 2022-2027
Zastupitelstvo města schválilo strategii cestovního ruchu dne 23.03.2023.

Strategie kultury města Varnsdorf na období 2022-2030
Zastupitelstvo města schválilo strategii kultury dne 08.09.2022.

Program rozvoje města Varnsdorf na období 2022-2027
Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo program rozvoje města dne 08.09.2022.

Koncepce školství města Varnsdorf na období 2021-2027
Koncepce školství města Varnsdorf na období 2021-2027 byla schválena na 21. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf dne 2.12.2021 pod č. usnesení 187/2021.

Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu
Koncepce udržení dostupnosti zdravotní péče ve Varnsdorfu představuje základní podklad pro další podrobnější strategie v předmětné problematice.

Plán dopravní obslužnosti města Varnsdorf 2024-2029
Rada města Varnsdorf schválila plán dopravní obslužnosti dne 25.01.2024.

Program rozvoje města Varnsdorf na období 2015–2020
Zastupitelstvo města Varnsdorf schválilo program rozvoje města dne 25.06.2015.

Strategický plán rozvoje města Varnsdorf na období 2007-2013
Zastupitelstvo města schválilo strategický plán dne 29.11.2007.

Strategický rozvojový dokument mikroregionu Tolštejn na období 2007-2013 
Zásobníky projektů jsou v samostatné příloze ZDE

Strategický plán Leader Místní akční skupiny Šluknovsko, o.s. na období 2007-2013  
Program Leader je součástí nového Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (jako samostatná prioritní osa IV.). Čerpání dotačních zdrojů z tohoto programu je možné prostřednictvím Místních akčních skupin, jejich místních rozvojových strategií a stanovených oblastí podpory, tzv. Fischí. Díky iniciativě Leader se přesouvá rozhodování o finančních prostředcích z centra do regionů. Lidé, kteří zde žijí, dokáží nejlépe nastavit vlastní programy pro dané území a vybrat i nejlepší projekty. Právě v tom je jedinečnost metody Leader. Více informací o PRV – LEADER na 
www.szif.cz.
Území Místní akční skupiny Šluknovsko, o.s. (dále jen MAS) zahrnuje oblast Šluknovského výběžku (všechny obce a města Šluknovského výběžku). Z
astupitelstvo města souhlasilo ze zařazením do území působnosti MAS Šluknovsko a vzalo na vědomí strategický plán dne 27. března 2008.