Blíží se termín splatnosti poplatku za komunální odpad

Blíží se termín splatnosti poplatku za komunální odpad

22. 5. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Město Varnsdorf informuje o blížícím se termínu splatnosti místního poplatku za komunální odpad (místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství).

Termín pro úhradu místního poplatku za komunální odpad je 31. květen 2023. Místní poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu nebo na pokladně Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470, a to v pokladních hodinách.

Forma úhrady:

  • Bezhotovostním převodem na účet města Varnsdorf č. 35-921388329/0800 (nutné uvést přidělený variabilní symbol),
  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu (s přiděleným variabilním symbolem).

Více informací k poplatku za komunální odpad poskytne správce místního poplatku Václav Černý, telefon 417 545 115 nebo e-mail: vaclav.cerny@varnsdorf.cz.