Upozornění na splatnost místního poplatku ze psů

Upozornění na splatnost místního poplatku ze psů

2. 4. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Správce poplatku upozorňuje držitele psů, kteří ještě nezaplatili místní poplatek ze psů za rok 2024, aby tak co nejdříve učinili. Poplatek byl k splatný k 31. 3. 2024, složenky na místní poplatek ze psů se letos nerozesílají.

Pokud není poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem a může být navýšen až na trojnásobek.

Upozornění:

Nové držitele psů chceme rovněž upozornit, že při pořízení nového mazlíčka je potřeba ho přihlásit u správce poplatku do 15 dní od pořízení psa – MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, Ekonomický odbor.

Stávající držitele psů, žádáme, aby jakoukoliv změnu – úmrtí psa, změnu držitele, pořízení nového psa, přestěhování držitele apod. nahlásili správci poplatku do 15 dní od vzniku či zániku poplatkové povinnosti. Veškeré formuláře najdete zde (Formuláře EkO - Město Varnsdorf).

Více informací o místním poplatku ze psů včetně informací o nároku na osvobození či úlevě naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, která je dostupná na webových stránkách města Varnsdorf v sekci Město – Dokumenty – Právní předpisy města.

Poplatek lze uhradit na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou, bankovním převodem na č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

Sazba poplatku činí za kalendářní rok za každého psa:

  • ze psa, chovaného v domě s nejvýše 3 byty – 200 Kč
  • ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 200 Kč
  • z jiného psa než uvedeného pod písm. a) nebo b) – 800 Kč

Pokud neznáte svůj variabilní symbol nebo máte jiný dotaz ohledně poplatku, obraťte se prostřednictvím e-mailu barbora.brodska@varnsdorf.cz, telefonicky 417 545 114 či osobně na Barboru Brodskou Krejčí, DiS.