Poplatek za komunální odpad v roce 2021

Poplatek za komunální odpad v roce 2021

4. 1. 2021 - Jan Louka, DiS.
Výše poplatku za komunální odpad se nemění ani pro rok 2021.

Celková roční sazba poplatku se nezměnila a činí již několik let 600 Kč na osobu.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Poplatník, který platí sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, může zaplatit poplatek za daný rok také ve dvou shodných splátkách. První splátku ve výši poloviny poplatku do 15. února daného roku, druhou splátku do 15. srpna daného roku. V případě, že je poplatek placen jednou osobou za celou domácnost a celková poplatková povinnost za kalendářní rok u domácnosti je vyšší než 2 000 Kč, lze poplatek splatit ve čtyřech shodných splátkách. A to první splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 15. února, druhou splátkou do 15. května, třetí splátkou do 15. srpna a čtvrtou splátkou do 15. listopadu kalendářního roku. Pokud je poplatek placen za poplatníka prostřednictvím vlastníka nebo správce bytového domu, je možné zaplatit poplatek ve čtyřech shodných splátkách. První splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 31. března, druhou do 30. června, třetí do 30. září a čtvrtou splátkou do 15. prosince kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození nebo úleva) po 15. květnu příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

Poplatek lze zaplatit více způsoby. Vzhledem k pandemii koronaviru se doporučuje platba převodem na bankovní účet.

  • na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou (aktuální otevírací doba městského úřadu zde),
  • složenkou na č.ú. 35-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem,
  • bankovním převodem na č. ú. 35-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se prostřednictvím e-mailu pavlina.strelecka@varnsdorf.cz či telefonicky 417 545 114 na Pavlínu Streleckou.