Úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů za rok 2020

Úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů za rok 2020

21. 4. 2020 - Tomáš Secký, DiS.
V souvislosti s trváním vyhlášeného nouzového stavu v České republice žádá ekonomický odbor Městského úřadu ve Varnsdorfu, jako správce uvedených poplatků, občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby.

Poplatek za komunální odpad

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, číslo účtu 35–921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

Foto - portrét

Jana Matušková

hlavní účetní
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 118

 

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů číslo účtu 19-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

 

Pokud nevíte své variabilní symboly, obraťte se na uvedené kontakty. Správce poplatku bude tolerovat pozdní platby poplatku za rok 2020 bez vyměření sankcí, pokud budou vyrovnány do 31.12.2020.