Ekonomický odbor informuje

Upozornění na splatnost místního poplatku ze psů

Upozornění na splatnost místního poplatku ze psů

Správce poplatku upozorňuje držitele psů, kteří ještě nezaplatili místní poplatek ze psů za rok 2024, aby tak co nejdříve učinili. Poplatek byl k splatný k 31. 3. 2024, složenky na místní poplatek ze psů se letos nerozesílají.
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2024

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2024

Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.
Poplatek za komunální odpad v roce 2024

Poplatek za komunální odpad v roce 2024

Poslední měsíce se nesou ve znamení špatných zpráv ohledně zvyšování cen a s tím souvisejících dalších životních nákladů. Město proto přichází s dobrou zprávou. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se zvyšovat nebude a zůstane ve stejné výši jako loňský rok.
Blíží se termín splatnosti poplatku za komunální odpad

Blíží se termín splatnosti poplatku za komunální odpad

22. 5. 2023 - Secký Tomáš, DiS.
Město Varnsdorf informuje o blížícím se termínu splatnosti místního poplatku za komunální odpad (místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství).
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2023

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2023

13. 1. 2023 - Secký Tomáš, DiS.
Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.
Poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2023 ve stejné výši

Poplatek za komunální odpad zůstává pro rok 2023 ve stejné výši

12. 1. 2023 - Secký Tomáš, DiS.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se v roce 2023 zvyšovat nebude a zůstane ve stejné výši jako loňský rok.
Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 03.05.2022 do 02.06.2022 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2019 do 31.12.2020.
Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022

Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém zasedání dne 23.09.2021 přijalo usnesení č. 155/2021, kterým se rozhodlo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatek za komunální odpad se od nového roku zvýší

Poplatek za komunální odpad se od nového roku zvýší

19. 10. 2021 - Secký Tomáš, DiS.
Zastupitelé na zářijovém zasedání schválili novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek za komunální odpad se tak od příštího roku zvýší o 120 korun na obyvatele.
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2021

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2021

Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.
Poplatek za komunální odpad v roce 2021

Poplatek za komunální odpad v roce 2021

4. 1. 2021 - Louka Jan, DiS.
Výše poplatku za komunální odpad se nemění ani pro rok 2021.
Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

27. 5. 2020 - Secký Tomáš, DiS.
Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 27.05.2020 do 26.06.2020 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2017 do 31.12.2018.
Úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů za rok 2020

Úhrady místních poplatků za komunální odpad a ze psů za rok 2020

21. 4. 2020 - Secký Tomáš, DiS.
V souvislosti s trváním vyhlášeného nouzového stavu v České republice žádá ekonomický odbor Městského úřadu ve Varnsdorfu, jako správce uvedených poplatků, občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby.
Poplatek za komunální odpad v roce 2020

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

9. 1. 2020 - Louka Jan, DiS.
Poplatek za komunální odpad v roce 2020 zůstává stejný jako v minulém roce.
Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek ze psů

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek ze psů

12. 12. 2019 - Ing. Vébr Lukáš
Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 12.12.2019 do 14.01.2020 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9 k nahlédnutí hromadný předpisný seznam místního poplatku ze psů za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 a od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2020

9. 12. 2019 - Ing. Vébr Lukáš
Dovolujeme si informovat občany města Varnsdorf, že 01.01.2020 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.
Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

Nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu - poplatek za komunální odpad

13. 5. 2019 - Secký Tomáš, DiS.
Městský úřad Varnsdorf oznamuje, že od 07.05.2019 do 07.06.2019 je na Ekonomickém odboru, kancelář č. 9, k nahlédnutí hromadný předpisný seznam místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad a ze psů

Vyměřování nedoplatků u místních poplatků za komunální odpad a ze psů

28. 3. 2019 - Secký Tomáš, DiS.
Městský úřad Varnsdorf jako správce místních poplatků za komunální odpadů a ze psů začne z důvodu zrychlení procesu vymáhání a z důvodu hospodárnosti vyměřovat nedoplatky i hromadným předpisným seznamem, který se doručuje veřejnou vyhláškou, tj. vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů a po uplynutí této doby se považuje hromadný předpisný seznam za doručený.
Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2019

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2019

Informace týkající se poplatku ze psů pro kalendářní rok 2019.
Poplatek za komunální odpad v roce 2019

Poplatek za komunální odpad v roce 2019

Poplatek za komunální odpad v roce 2019 zůstává stejný jako v minulém roce.