Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2021

Sazba za místní poplatek ze psů v roce 2021

4. 1. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Pro majitele čtyřnohých miláčků zůstává výše poplatku ze psů stejná jako v minulém roce.

Poplatek je splatný do 31.03.2021. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození, existoval-li důvod osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti.

Sazba poplatku činí za kalendářní rok za každého psa:

a) ze psa, chovaného v domě s nejvýše 3 byty     200 Kč
b) ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let   200 Kč
c) z jiného psa než uvedeného pod písm. a) nebo b)   800 Kč


Poplatek lze zaplatit:

  • na pokladně Městského úřadu Varnsdorf v hotovosti nebo platební kartou (aktuální otevírací doba městského úřadu zde),
  • složenkou č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem,
  • bankovním převodem na č. ú. 19-921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

 Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se prostřednictvím e-mailem zuzana.hruskova@varnsdorf.cz  či telefonicky 417 545 115 na Zuzanu Hruškovou.