Poplatek za komunální odpad v roce 2020

Poplatek za komunální odpad v roce 2020

9. 1. 2020 - Jan Louka, DiS.
Poplatek za komunální odpad v roce 2020 zůstává stejný jako v minulém roce.

Dovolujeme si především upozornit občany města Varnsdorf na termíny splatnosti poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro letošní rok.

Celková roční sazba poplatku se nezměnila ani letos a činí 600 Kč na osobu.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Poplatník, který platí sám nebo prostřednictvím společného zástupce domácnosti, může zaplatit poplatek za daný rok také ve dvou shodných splátkách. První splátku ve výši poloviny poplatku do 15. února daného roku, druhou splátku do 15. srpna daného roku. V případě, že je poplatek placen jednou osobou za celou domácnost a celková poplatková povinnost za kalendářní rok u domácnosti je vyšší než 2 000 Kč, lze poplatek splatit ve čtyřech shodných splátkách. A to první splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 15. února, druhou splátkou do 15. května, třetí splátkou do 15. srpna a čtvrtou splátkou do 15. listopadu kalendářního roku. Pokud je poplatek placen za poplatníka prostřednictvím vlastníka nebo správce bytového domu, je možné zaplatit poplatek ve čtyřech shodných splátkách. První splátkou ve výši čtvrtiny poplatku do 31. března, druhou do 30. června, třetí do 30. září a čtvrtou splátkou do 15. prosince kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne-li osvobození nebo úleva) po 15. květnu příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození nebo úlevy).

Poplatek lze zaplatit více způsoby. Bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu 35–921 388 329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem nebo hotově či platební kartou v pokladně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470 ve dnech:

Pondělí   08:00 - 11:30   12:00 - 17:00  
Úterý   08:00 - 11:30   12:00 - 15:00  
Středa   08:00 - 11:30   12:00 - 17:00  
Čtvrtek (ve vestibulu MěÚ Varnsdorf)    08:00 - 12:00       
Pátek   08:00 - 11:30   12:00 - 14:00


Pokud neznáte svůj variabilní symbol, obraťte se prostřednictvím e-mailu pavlina.strelecka@varnsdorf.cz či telefonicky 417 545 114 na paní Pavlínu Streleckou.