Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

 

Projekt „Demolice  ubytovny č. p. 2335, ulice Lounská ve Varnsdorfu“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR a programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Celkové náklady činily 2 131 tis. Kč, z toho dotace MMR 1.663 tis. Kč, vlastní podíl města 467 tis. Kč.

Datum zahájení realizace projektu: květen 2018
Datum ukončení realizace projektu:  listopad 2018

Publicista projektu